R5-projects organiseert onder de naam van DiVault en veelal in samenwerking met Stichting Digitale Duurzaamheid, tweejaarlijks masterclasses rond het thema digitale duurzaamheid.

 

Voor informatie rond deze sessies kunt terecht bij:

 

https://divault.com/nieuws#events

of

www.StDD.nl