Compliancy staat terecht erg hoog op de agenda. Compliance is ‘zich aantoonbaar kunnen verantwoorden’.

Elke organisatie dient kennis te hebben van de relevante wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan op informatiebeheer. Er dient inzicht te zijn in de wettelijke bepalingen die voorschrijven welke informatie in  welk domein dient te worden bewaard. Ook dienen er waarborgen te zijn voor de strikte naleving.  

Elke organisatie dient tevens in staat te zijn om informatie in zijn oorspronkelijke context te reconstrueren en hiervoor procedures vast te leggen. Men moet dus op de hoogte zijn van de regels m.b.t. digitale duurzaamheid en deze ook consequent toepassen.

R5-projects ondersteunt haar klanten om de geldende wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en de vertaalslag te maken van deze regelgeving naar de vereisten omtrent IT middelen. Inmiddels hebben wij veel klanten begeleidt naar het ISO27001 en ISO9001 certificaat.

De laatste jaren heeft R5-project zich ook verdiept in de richtlijnen voor het beheer van digitale informatie. De ISO16363 is de norm maar er is nog geen organisatie die daaraan voldoet en die de toets hiervoor kan afnemen. Afgeleiden van deze norm zoals het Data Seal of Approval (DSA), de Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3) en het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN 2.0) worden steeds meer gebruikt als richtlijn om te komen tot een duurzame digitale archiefomgeving. R5-projects ondersteunt klanten hoe zij hun organisatie en processen hierop zorgvuldig en efficiënt kunnen inrichten.