Een aanbesteding- of offerte traject wordt veelal toegepast voor investeringen of contracten die periodiek worden herzien. Het is onmogelijk of onbetaalbaar voor organisaties om voor alle benodigde producten en diensten de kennis zelf te onderhouden, en om het inkoop proces goed op te zetten en te besturen. Actuele kennis van technologie, markt en prijs zijn essentieel voor een optimaal resultaat.

R5-projects helpt u hierbij door het leveren van tijdelijk noodzakelijk diepgaande kennis en expertise:

Technologie
Wij bepalen samen met de klant, meestal vanuit de bedrijfsprocessen, wat de functionele eisen zijn van de benodigde ICT producten/diensten. Op basis hiervan stellen wij een functioneel ontwerp op. De huidige omgeving, de technologische mogelijkheden en het functioneel ontwerp, levert input aan het uiteindelijke technisch ontwerp. Dit is het basisdocument voor de aanbesteding.

Markt
De markt is continu in beweging. Niet alleen wat betreft de technische mogelijkheden maar ook m.b.t.  aanbieders (fabrikanten en resellers) en nieuwe spelers, die producten en diensten combineren. R5-projects is onafhankelijk - wij leveren geen producten - en wij zijn voortdurend in contact met bijna alle toonaangevende ICT leveranciers in Nederland. Met deze kennis helpen wij klanten bij het maken van een selectie. Zo verdwaalt u niet in het woud van aanbieders op de ICT markt.

Prijs
De ICT markt kenmerkt zich ook door grote en snelle prijsontwikkelingen. Welke prijzen zijn actueel? Is de prijs voor die dienst of dat product reëel? Voor een klant is het lastig en tijdrovend om dit allemaal uit te zoeken. Zeker als men niet regelmatig aanbestedingen voor dezelfde producten of diensten doet. Omdat wij dit regelmatig voor onze (ook grote) klanten doen, hebben wij een goed beeld van gangbare tariefstellingen en prijsflexibiliteit. Het resultaat voor onze klanten is dan ook een optimale prijs.

Wij helpen u met:

  • Quickscan van uw infrastructuur
  • Opzetten business case
  • Bepalen RPO/RTO????
  • Bepalen (interne) SLA
  • Uitwerken technisch ontwerp, platform onafhankelijk
  • Maken aanbestedings-documenten